Πατήστε Επάνω Στην Εικόνα Για Καλύτερη Ανάλυση

Ψάξτε την άρθρωση του κέλυφου

Ψάξτε την άρθρωση του κέλυφου. Μοιάσει με ραφή γύρω από μια ομαλή γωνία. Βάλτε το ειδικό μαχαίρι στρειδιών στη ραφή, με τη λεπίδα παράλληλη στη ραφή. Χρησιμοποιήστε το σημείο αυτό, για να ανοίξετε το στρείδι λικνίζοντας το μαχαίρι πέρα δώθε ήπια αλλά σταθερά . Μόλις περάσει το μαχαίρι, μπορείτε να στρίψετε τη λεπίδα που ανοίγει την άρθρωση λίγο περισσότερο. Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία, σπρώχνοντας βαθμιαία το μαχαίρι έως ότου κόψετε την άρθρωση εντελώς.