Πατήστε Επάνω Στην Εικόνα Για Καλύτερη Ανάλυση

Τρίφτης που κολλάει

Για να αποφύγετε το τυρί να κολλάει στο τρίφτη ψεκάστε αρχικά τον τρίφτη με αντίκολλητικό λάδι!